Overnatting


Alle overnattende lag vil bli innlosjert på Haukerød skole som ligger et minutts gange fra Runarhallen, og Bugården ungdomsskole som ligger ved Bugårdshallen og Jotunhallen.

Haukerødskole er helt ny og sto ferdig til skolestart høsten 2013.

All matservering vil foregå i Runarhallen.

Jotun-Runarcup vil så langt det la seg gjøre legge opp kampoppsettet slik at alle overnattende lag spiller sine innledende kamper i hallen nærmest overnattingsstedet.