top of page

​​Reglement

Cupreglement

Jotun-Runarcup følger reglementet som er git av Norges Håndballforbund regions sør, med noen endringer og tillegg. Alle lag som deltar på Jotun-Runarcup må sette seg inn i reglementet før første kamp.

Det er alltid reglement på denne siden som til enhver til er gjeldende. Reglementet kan endres uten forvarsel helt frem til cupstart. Vilkårene for påmelding er gjeldende den datoen påmeldingen er foretatt og kan ikke endres

Under har du en oppsummering av de viktigste punktene:

Klister ikke tillatt i klassene opp t.o.m. 14 år iht til NHFAlle må levere deltagerliste ved innsjekking eller på nett- kan ikke endres etter første kamp.
En spiller kan kun spille på 1 – et lag i en klasse – men kan delta på flere lag i forskjellige klasser.
Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht NHF. Unntaket er ved skriftlig godkjenning fra klubben spilleren står som representant. Denne må leveres til hovedsekretariat i forkant av kampene.
Det er tillatt med 2 – to disp pr lag, men må søkes innen fristen.
Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i sesongen 17/18

 

Påmeldingsavgiften må være betalt for at påmeldingen skal være endelig.

Skulle ditt lag velge å trekke seg etter bekreftet påmelding, gjelder følgende gebyr:

  • Påmeldingsavgiften vil ikke refunderes. *

  • Etter 20. mai 2017: Gebyr a 25% av totalsummen. **

  • Etter 15. juni 2017: Gebyr a 50% av totalsummen. **

* Melder det seg på et lag som tar over den aktuelle plassen, tilbakeføres påmeldingsavgiften. Dette gjelder hvis ditt lag trekker seg før 1. Juni. Etter 1. Juni tilbakeføres den ikke.

** Melder det seg på et lag som tar over den aktuelle plassen, faktureres kun påmeldingsavgiften x 2. (Gjelder etter 20. mai).

NB! Vi refunderer selvfølgelig cupkort som er bestillt for mye etter bestillingsfristen, da det er mulig å gjøre mindre endringer helt frem til 14. dager før cupstart. Dette gjelder så lenge laget fremdeles deltar. Melder man av laget, gjelder standard avmeldingsvilkår som beskrevet over. Kan man dokumentere sykdom, refunderer vi selvfølgelig også helt frem til innsjekking for de det gjelder.

ORDENSREGLEMENT
Det er forbudt i enhver form å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både på området og skoler. Overtredelse kan medføre hjemsendelse. Lagene står ansvarlig for de ordensregler som gjelder i hallene og for arrangementet forøvrig. Overtredelse kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar.Alvorlige overtredelser enten i kamp eller utenfor kamp, uansett sted kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere – og evt. funksjonsforbud for ledere – i resterende kamper under arrangementet og/eller bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar og lignende.
Jotun-Runarcup er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under hele arrangementet. Jotun-Runarcup kan heller ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.
BETALINGER
Alt utestående med Jotun-Runarcup må være betalt før 1. kamp.
SPILLERE – ANTALL
Lag t.o.m. 14 år kan benytte seg av 14 spillere til hver kamp.
Lag f.o.m. 15 år kan benytte seg av 16 spillere til hver kamp.
Det er ingen begrensning på antall spillere i “troppen”.
KAMPGJENNOMFØRING
Klasse 12-13 år  :  2 x 10 min
Klasse 14-16 år  :  2 x 15 min Time-out er ikke tillatt! Dommer kan stoppe tiden ved skader, eventuell usportslig oppførsel og lignende. Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne, kan dette medføre walkover.Lag nevnt først starter med ballen og stiller til venstre for sekretariatet og skal stille med ball. Ved draktlikhet bytter Bortelaget. Husk å sjekke lister for drakter – ta med reservedrakter og ball til kampene.Det er forbudt med frimerke i alle klasser!
SLUTTSPILL
1. plass og 2. plass i hver pulje går til A-sluttspill.
3. plass, 4.plass og 5. plass i hver pulje går til B-sluttspill.
I de klassene hvor det ikke er påmeldt mer en 10 lag vil det bli avholdt kun A-sluttspill
Jotun-Runarcup kan endre sluttspillet helt frem til kampstart i enkelte klasser av sportslige hensyn.
SLUTTSPILL – LIKT RESULTAT
Blir resultatet i sluttspillet uavgjort, avgjøres kampen ved sudden death (Første målet vinner)
POENG
2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort – 0 poeng for tap.
Står to lag eller flere likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik: (iht § 19-1.6.3)
1. Poeng i innbyrdes oppgjør.
2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell i samtlige kamper
5. Flest scorede mål i samtlige kamper
6. Loddtrekning
Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.
Øvrig rangering i henhold til § 19-1.6 i NHFs reglement.
PROTEST
Ved eventuell protest må denne innleveres juryen i hovedsekretariatet i Runarhallen omgående etter kampslutt – med et protestgebyr pålydende 700 NOK vedlagt. For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest leveres på kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes lagleder. (Jury kan se bort i fra dette ved spesielle tilfeller).
Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk mulig. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides. Juryen vil etter beste evne opplyse alle parter om protesten, og endelig avgjørelse samt innhente muntlig redegjørelse fra alle aktuelle parter. Juryen kan se bort ifra å innhente muntlig redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar løsning i turneringsreglementet. Alle henvendelser til juryen skal gjøres til juryleder.
KLISTERBRUK
All bruk av klister eller andre lignende produkter eller hjelpemidler er forbudt i klassen t.o.m. 14 år iht. Norges Håndballforbunds reglement og retningslinjer. For de resterende klassene er det kun tillatt med klister uten kunstig harpiks.
Skulle et av lagene påføre dette og ballen brukes i kampgjennomføringen er en protest kun gyldig hvis ansvarlig dommer gjøres oppmerksom før/under kampgjennomføringen. I praksis gir ikke dette et lag mulighet til å protestere på feil bruk av klister hvis man ikke har påklaget dette før/underveis i en kampgjennomføring.
Vi anbefaler alle lag å følge de klister retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall. Jotun-Runarcup kan hvis nødvendig legge restriksjoner på klisterbruk på baner og alle lag forplikter seg til å følge dette.
All brudd på klisterreglementet vil medføre walk-over til negativ fordel for laget som har brutt reglementet.
I tillegg vil dette medføre et gebyr pålydende 1000 NOK ved første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse kan dette medføre at det aktuelle laget utestenges fra arrangementet og alle kamper strykes.
Alle straffegebyr må innbetales før neste kamp skal spilles.
DISPENSASJONER
Må allerede være innvilget av aktuell region
Må være innvilget for sesongen 2017/2018
Må være innvilget i aktuell spilleform (akt. serie el. seriespill)
Kjønnsdispensasjoner godkjennes ikke
Må være søkt om hos Jotun-Runarcup, skriftlig innen 10. August.
Det er kun tillatt med en -2- spillere med dispensasjon pr lag.
Det kan søkes om to -2- eller fler spillere med dispensasjon pr lag. Da vil alle kamper og derav poeng være gjeldende, men det aktuelle laget vil automatisk bli plassert sist i sin gruppe. Medfører dette en plass i et sluttspill vil man automatisk tape kampen.
Jotun-Runarcup forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner gitt. Klubben forplikter seg til å gi beskjed til motstanderlaget om godkjent dispensasjon før kampstart.
Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

info før avreise

Vi har prøvd å lage en oversikt over hvilke ting som er vikitg å sjekke ut før dere ankommer Sandefjord for cup!

 

Her følger de viktigste oppsettene:

  • Kampoppsett for alle klasser – Publiseres på hjemmesiden senest 01.09.2017

  • Overnattingsoppsett for de med A kort eller B-kort – Alle lag bli innlosjert på Haukerød skole og Bugården ungdomsskole

  • Puljeoversikt for alle klassene – Publiseres på hjemmesiden senest 01.09.2017

 

Cupreglement

Jotun-Runarcup følger reglementet til NHF region Sør – med noen endringer og tillegg. Det er hvert lags ansvar å til enhver tid gjøre seg kjent med det sist oppdaterte reglementet. Det er alltid reglementet på våre nettsider som er korrekt. I tillegg til informasjonen under og på våre øvrige Cupinformasjonssideer – vil du i reglementet finne all relevant info om arrangementet.

Cup reglementet finner du her!

Bespisning og matservering + Allergi

Alle deltagere med A eller B-Kort har tilgang til frokost og middag.

Frokost: Serveres lørdag og søndag mellom kl. 0700 og 9:30 i Runarhallen som ligger 1.minutts gange fra Haukerød skole. Vi håper at vår frokost gir en god start på dagen. Det er mulig å smøre matpakke.

Middagservering: Serveres Fredag og lørdag mellom 16:00 og 20:00 i Runarhallen.

Allergi? Vi har et samarbeid med cøliakiforeningen, disse hjelper oss å finne et godt alternativ for dem med allergier. vi ber dere sende oss deres allergier og hvor mange dette gjelder til info@runarcup.no i god tid før cupen for at vi skal finne de beste alternativene for dere. 

 

Innsjekking

Alle lag må sjekke inn i Runarhallen før første kamp og før reise til overnattingsted. Det er kun nødvendig at en fra hvert lag kommer! Her deles ut cupkort, t-skjorter, informasjon med mer. Alle utestående betalinger må gjøres opp ved innsjekking.

Innsjekkingen er åpen fra 16:00 til 21:00 på fredag og fra 07:00 på lørdag.

Gjøre endring på bestilling

Alle deltagere (spillere) må ha cupkort for å kunne delta i Jotun-Runarcup. For hvert lag går 1 leder gratis. Utover dette må også alle ledere ha minimum C-kort for å delta i kampene.

For komplett oversikt over hva kortene inneholder – klikk her! 

Deltager/Spillelister

Alle lag må levere deltagerliste for å kunne delta. Frist for å levere dette er før første kamp ved innsjekking. Spillerlister kan leveres elektronisk via vår påmeldingsside. Det er kun spillere som står på denne listen som er spilleberettiget på det aktuelle laget gjennom hele turneringen. Deltagerlisten er endelig og kan ikke endres etter første kampstart.

Baner

Runarhallen – Vår hovedarena. her finnes 2 baner. Her finner du de fleste arrangementer gjennom hele helgen, middagservering, frokostservering, hovedadministerasjon, premiering, samt alle A finalekamper.

Bugårdshallen – 2 baner. Parkering ved hallen eller skolen. Kiosken vil være åpen under alle kampene.

Jotunhallen – 1 bane, med parkettgulv. Parkering ved hallen. Kiosken vil være åpen under alle kampene.

For komplett baneoversikt og adresse til arenaene – Klikk her! 

 

 

Kontaktmuligheter – under Jotun-Runarcup

Har du eller ditt lag spørsmål under cupen?

  • Hovedsekretariat (Runarhallen)- Her man hjelp til alt mellom kl. 07:00 til 22:00.

  • Telefon 

  • Nettsiden www.runarcup.no – Her finner du all informasjon og resultater

  • Epost info@runarcup.no – Henvendelser som ikke haster like mye.

Jotun-Runarcup starter om

6
Timer22
Minutter7
Seconds

i

· © 2019 Runar håndballcup · Powered by · Designet med Ctutomizr-temaet ·

i

· © 2019 Runar håndballcup · Powered by · Designet med Ctutomizr-temaet ·

bottom of page