© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Turneringsreglement

Turneringsreglement per 10. juni 2019

 

§ 1. Arrangør

Runar Håndball Minicup arrangeres av IL Runar Håndball

§ 2. Spilleregler

Runars Minicup spilles etter NHF’s Lov- og kampreglement, med unntak av ….

§ 3. Turneringsform

I klassene J/G7, J/G8, J/G9 og J/G10 spilles det aktivitetsserie. Alle lag får 3. kamper, spilt på samme dag.

§ 4. Klasseinndelning

J7/G7 født 2012 eller senere

J8/G8 født 2011 eller senere

J9/G9 født 2010 eller senere

J10/G10 født 2009 eller senere

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Runars Minicup. Kopi av dispensasjon sendes til info@runarcup.no innen fristen for registrering av spillere.

§ 5. Antall spillere, innbyttere og spilletid

I klassene J/G9 og J/G10 spilles det med 1 minutt pause og sidebytte.

§ 6. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen. Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt / benytte overtrekksvester.

Under kamp:

Laget som står oppført som hjemmelag starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sør for inneværende sesong.

Klister er ikke tillatt i klassene J8/G8 – J14/G14 med henvisning til NFF’s regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser.

§ 7. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 8. Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 9. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 10. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 12. Ordensregler

Generelt: De på lagoppstillingen oppsatte ledere er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 13. Forsikringer og ansvar

Runar Minicup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Runar Minicup v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 14. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 1. august får ikke refundert deltakeravgiften.