© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Har du lyst til å dømme under Runar Minicup 2020?

Vi trenger dommere som er minimum utdannet dommer barnehåndball. Vi ønsker fortrinnsvis dommere fra egen region, men også andre vil bli vurdert ut ifra kjøreavstand. Det vil være dommerutvikler på plass hver dag.

Sted
Runarhallen, Sandefjord

Se kart her.

Dato, årsklasser og format
Lørdag 15. august 2020

J/G7 (f. 2013), J/G8 (f. 2012)

Årsklassene spiller 4er.

 

Søndag 16. august 2020

J/G9 (f. 2011), J/G10 (f. 2010)

Årsklassene spiller 5er

 

Påmelding

Påmeldingen for Runar Minicup 2020 åpner 15. desember 2019.
Det er ønskelig at dommerne kommer fra Region Sør.

I Melding til arrangør: Legg inn navn på ønsket makker (9 og 10 års klassene) og hvilke dager du kan dømme (lørdag og/eller
søndag).

 

Meld deg på her!


Kontakt

Har du spørsmål rundt dommerpåmeldingen, kontakt oss på info@runarcup.no.

Dommerhonorar, transport og diett

Honorar

Du må påberegne å dømme alene i både 4er og 5er turneringene.


Reiseutgifter
Reiseutgiftene er inkludert bom. Vi oppfordrer de dommere som kan, om å samkjøre.


Diett

Du må dømme minimum 4 timer effektiv kamptid for å kunne føre diett. 

Dette tilsvarer minimum 12 kamper i klassene J/G7 og J/G8, og minimum 8 kamper i klassene J/G9 og J/G10.

Se tabell for satser.