top of page

Har du lyst til å dømme under Runar Minicup 2023

Vi trenger dommere som er minimum utdannet dommer barnehåndball. Vi ønsker fortrinnsvis dommere fra egen region, men også andre vil bli vurdert ut ifra kjøreavstand. Det vil være dommerutvikler på plass hver dag.

Sted
Runarhallen, Sandefjord

Dato, årsklasser og format
Lørdag 19. august 2023

J/G7 (f. 2016) og J/G8 (f. 2015).

 

Søndag 20. august 2023

J/G9 (f. 2014) og J/G10 (f. 2013).

 

Påmelding

Påmeldingen for Runar Minicup 2023 har åpnet!
Det er ønskelig at dommerne kommer fra Region Sør.

I Melding til arrangør: Legg inn navn på ønsket makker (9 og 10 års klassene) og hvilke dager du kan dømme (lørdag og/eller
søndag).

 

Meld deg på her!


Kontakt

Har du spørsmål rundt dommerpåmeldingen, kontakt oss på info@runarcup.no

Dommerhonorar, transport og diett

Honorar

Du må påberegne å dømme alene i både 4er og 5er turneringene.


Reiseutgifter
Reiseutgiftene er inkludert bom. Vi oppfordrer de dommere som kan, om å samkjøre.


Diett

Du må dømme minimum 4 timer effektiv kamptid for å kunne føre diett. 

Dette tilsvarer minimum 12 kamper i klassene J/G7 og J/G8, og minimum 8 kamper i klassene J/G9 og J/G10.

Se tabell for satser.

bottom of page