top of page

Har du lyst til å dømme under Runar Cup 2023?

Vi trenger dommere som er minimum utdannet dommer 1.

Vi ønsker fortrinnsvis dommere fra egen region, men også andre vil bli vurdert ut ifra kjøreavstand.

Sted
Runarhallen, Sandefjord
Bugårdshallen, Sandefjord

Jotunhallen, Sandefjord

Helgerødhallen, Sandefjord
Sandarhallen, Sandefjord

Se kart her.

Dato, årsklasser og format

Fredag - søndag 8. - 10. september 2023

J/G11 (f. 2012), J/G12 (f. 2011), J/G13 (f. 2010), J/G14 (f. 2009), J/G15 (f. 2008), J/G16 (f. 2007)

Årsklassene spiller 7er.

Påmelding

Påmeldingen for Runar Cup 2023 åpner 15. november 2022.
I Melding til arrangør: Legg inn navn på makker og hvilke dager du kan dømme (Fredag, Lørdag, Søndag).
Skriv hvilke årsklasser du føler deg komfortabel med å dømme.

 

 

Meld deg på her!


Kontakt

Har du spørsmål rundt dommerpåmeldingen, kontakt oss på info@runarcup.no

Dommerhonorar, transport og diett

Honorar

Se tabell for satser.


Reiseutgifter
Reiseutgiftene er inkludert bom. Vi oppfordrer de dommere som kan, om å samkjøre.


Diett

Du må dømme minimum 4 timer effektiv kamptid for å kunne føre diett (8 kamper).

Se tabell for satser.

bottom of page