Har du lyst til å dømme under Runar Cup 2021?

Vi trenger dommere som er minimum utdannet dommer 1.

Vi ønsker fortrinnsvis dommere fra egen region, men også andre vil bli vurdert ut ifra kjøreavstand.

Sted
Runarhallen, Sandefjord
Bugårdshallen, Sandefjord

Jotunhallen, Sandefjord
Sandarhallen, Sandefjord

Se kart her.

Dato, årsklasser og format

Fredag - søndag 10. - 12. september 2021

J/G12 (f. 2009), J/G13 (f. 2008), J/G14 (f. 2007), J/G15 (f. 2006), J/G16 (f. 2005)

Årsklassene spiller 7er.

Påmelding

Påmeldingen for Runar Cup 2021 åpner 15. juni 2020.
I Melding til arrangør: Legg inn navn på makker og hvilke dager du kan dømme (Fredag, Lørdag, Søndag).
Skriv hvilke årsklasser du føler deg komfortabel med å dømme.

 

 

Meld deg på her!


Kontakt

Har du spørsmål rundt dommerpåmeldingen, kontakt oss på info@runarcup.no.

Dommerhonorar, transport og diett

Honorar

Se tabell for satser.


Reiseutgifter
Reiseutgiftene er inkludert bom. Vi oppfordrer de dommere som kan, om å samkjøre.


Diett

Du må dømme minimum 4 timer effektiv kamptid for å kunne føre diett (8 kamper).

Se tabell for satser.