top of page

Dommere

håndball_288885314_ed_edited_edited_edit

Har du lyst til å dømme under Runar Cup 2024?

Vi trenger dommere som er minimum utdannet dommer 1.

Vi ønsker fortrinnsvis dommere fra egen region, men også andre vil bli vurdert ut fra reiseavstand.

Sted

Her finner du en oversikt over arenaene som benyttes under Runar Cup

Dato, årsklasser og format

Fredag - søndag 8. - 10. september 2024

Klassene J/G 7 - 8 år (f. 2017/16): 4er håndball på minibaner

Klassene J/G 9 - 10 år (f. 2015/14): 5er håndball på kortbane

Klassene J/G 11 - 12 år (2013-2008): 6er håndball på stor bane

Påmelding

Påmeldingen for Runar Cup 2024 åpner januar 2024.
I Melding til arrangør: Legg inn navn på makker og hvilke dager du kan dømme (Fredag, Lørdag, Søndag).
Skriv hvilke årsklasser du føler deg komfortabel med å dømme.


Kontakt

Har du spørsmål rundt dommerpåmeldingen, kontakt oss på info@runarcup.no

Dommerhonorar, transport og diett

Honorar

Dette er årets satser for dommere under Runar Cup.

Satsene er like, uansett hvilket alderstrinn man dømmer.

Honorar halv dag      kr. 600,-

Honorar hel dag        kr. 1 200,-

Diett halv dag            Kioskkort verdi kr. 150,- 

Diett hel dag              Kioskkort verdi kr. 300,-

Tilreisende dommere som har behov for transport eller overnatting, bes ta kontakt.

bottom of page