top of page

Turneringsreglement

Turneringsreglement for Runar Cup, per 08. mai 2023.

Alle lag som deltar på Runar Cup må sette seg inn i reglementet før første kamp.

Det er alltid reglement på denne siden som til enhver tid er gjeldende. Reglementet kan endres uten forvarsel helt frem til cupstart. Vilkårene for påmelding er gjeldende den datoen påmeldingen er foretatt og kan ikke endres

 

§ 1. Arrangør

Runar Cup arrangeres av IL Runar Håndball Bredde.

§ 2. Spilleregler

Runar Cup spilles etter NFFs Lov- og kampreglement, med noen tilpasninger som fremkommer av dette turneringsreglementet.

§ 3. Turneringsform

Det spilles ikke sluttspill i klassene J/G11 og J/G12.

Det spilles gruppe- og sluttspill  i klassene J/G13 - J/G16. 

Rekkefølgen i gruppespillet avgjøres etter:

 1. Flest poeng totalt

 2. Flest poeng innbyrdes oppgjør

 3. Målforskjell innbyrdes oppgjør

 4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør

 5. Målforskjell totalt

 6. Flest scorede mål totalt

 7. Loddtrekning

Alle lagene i J/G13 - J/G16 er garantert en kamp i sluttspillet. 

§ 4. Klasseinndeling

 • J/G11 født 2012 eller senere

 • J/G12 født 2011 eller senere

 • J/G13 født 2010 eller senere

 • J/G14 født 2009 eller senere

 • J/G15 født 2008 eller senere

 • J/G16 født 2007 eller senere

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig på Runar Cup. Kopi av dispensasjon sendes til runarcup@gmail.com innen fristen for registrering av spillere.

§ 5. Antall spillere, innbyttere og spilletid

 • Klubbene kan delta med flere lag i samme klasse.

 • Lagene kan ha ubegrenset antall spillere i troppen, men antall spillere per kamp er begrenset til 14 spillere.

 • En spiller kan spille for flere lag, for samme klubb, men IKKE i samme årsklasse.
  Spilleren må ha minimum 30. minutters pause mellom kampene. 

 • Det spilles rene jente- og guttelag.

 • Aldersdispensasjoner gitt av Norges Håndballforbunds regioner for sesongen 2022/23 godtas. Kopi må vedlegges ved
  påmelding, og senest ved frist for registrering av spillere. Aldersdispensasjoner må fremvises sekretariat og motstanderlag ved forespørsel. Inntil to dispensasjoner godkjennes per lag, men kun en på banene om gangen. 

 • Utvisningstiden starter når kampen settes i gang igjen etter frikast.

 • Det er kun ett minutts pause mellom omgangene. Det er ikke sidebytte.

 • Sluttspill kamper som står uavgjort ved full tid avgjøres på Sudden Death (første målet vinner). Den som vinner myntkast starter med ballen i angrep. 

 • Hvis spiller/trener/lag blir bestraffet med rødt kort gjelder dette for den aktuelle kampen og spiller/trener står automatisk over neste kamp.

 • Turneringen avvikles etter NHF’s regler – men det er ikke anledning til time-out under kampene - bortsett i fra finalene.

 • I finalen premieres maksimalt 14. spillere.
   

§ 6. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen.
Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt / benytte overtrekksvester.

Under kamp:

Laget som står oppført som hjemmelag starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Bortelaget starter med ballen  i andre omgang. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelsen følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sør for inneværende sesong.

Klister er ikke tillatt i klassene J12/G12 – J14/G14 med henvisning til NFFs regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser.

§ 7. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 8. Dommere

Det tas ikke hensyn til dommers klubbtilhørighet ved kampoppsettet, og alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 9. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 10. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 12. Ordensregler

Generelt: De på lagoppstillingen oppsatte ledere er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 13. Forsikringer og ansvar

Runar Cup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Runar Cup v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 14. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 1. august får ikke refundert deltakeravgiften.

bottom of page