top of page

TURNERINGSREGLEMENT

Turneringsreglement for Runar Sparebanken Sør Cup, per 4. april 2024.

Alle lag som deltar på Runar Sparebanken Sør Cup må sette seg inn i reglementet før første kamp. Det er alltid reglement på denne siden som til enhver tid er gjeldende. Reglementet kan endres uten forvarsel helt frem til cupstart.
Vilkårene for påmelding er gjeldende den datoen påmeldingen er foretatt og kan ikke endres

 

§ 1. Arrangør

Runar Sparebanken Sør Cup arrangeres av IL Runar Håndball Bredde.

§ 2. Spilleregler

Runar Sparebanken Sør Cup spilles etter NFFs Lov- og kampreglement, med noen tilpasninger som fremkommer av dette turneringsreglementet.

§ 3. Turneringsform

Turneringen er for spillere i alderen 7 - 16 år (født 2017 - 2008)

Klassene 7 - 8 år: 4er håndball på minibaner

Klassene 9 - 10 år: 5er håndball på kortbane

Klassene 11 - 12 år: 6er håndball på stor bane

Lagene spiller aktivitetsturnering, minimum 3. kamper

Klassene 13 - 16 år spiller gruppe- og sluttspill. 
Alle lagene er garantert en kamp i sluttspillet. 

Rekkefølgen i gruppespillet avgjøres etter:

 1. Flest poeng totalt

 2. Flest poeng innbyrdes oppgjør

 3. Målforskjell innbyrdes oppgjør

 4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør

 5. Målforskjell totalt

 6. Flest scorede mål totalt

 7. Loddtrekning

§ 4. Klasseinndeling​ og dispensasjoner

 • J/G07 født 2017 eller senere

 • J/G08 født 2016 eller senere

 • J/G09 født 2015 eller senere

 • J/G10 født 2014 eller senere

 • J/G11 født 2013 eller senere

 • J/G12 født 2012 eller senere

 • J/G13 født 2011 eller senere

 • J/G14 født 2010 eller senere

 • J/G15 født 2009 eller senere

 • J/G16 født 2008 eller senere

Klubbene kan delta med flere lag i samme klasse.

Lagene kan ha ubegrenset antall spillere i troppen, men antall spillere per kamp er begrenset til antall spillere, vist i tabellen under. Ved stor tropp anbefaler vi å melde på flere lag, slik at flere får spilletid. En spiller kan spille for flere lag, for samme klubb, men IKKE i samme årsklasse. Spilleren må ha minimum 30. minutters pause mellom kampene. 

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner for sesongen 2024/25, vil også være gyldig på Runar Sparebanken Sør Cup. Kopi av dispensasjon sendes til info@runarcup.no innen fristen for registrering av spillere. Dispensasjoner må fremvises sekretariat og motstanderlag ved forespørsel. Inntil to dispensasjoner godkjennes per lag. 

§ 5. Antall spillere, innbyttere og spilletid

§ 6. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

 • Laglister skal registreres på påmeldingssiden i Profixio, innen angitt tidsfrist.

 • Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen.

 • På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen.

 • Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt / benytte egne overtrekksvester.

Under kamp:

 • Laget som står oppført som hjemmelag starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet.

 • Bortelaget starter med ballen i andre omgang.

 • Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader.

 • Utvisningstiden starter når kampen settes i gang igjen etter frikast.

 • Det er ikke sidebytte.

 • Det er ikke anledning til å ta time-out, bortsett fra i finalene i klassene JG 13 år - 16 år.

 • Sluttspill kamper som står uavgjort ved full tid, spilles det en en ekstraomgang på 1x 5min. Ved uavgjort etter ekstraomgang avgjøres kampen på straffekast. Det kastes 5 straffer, Er det fortsatt likt kastes det en og en straffe.

 • Den som vinner myntkast starter med ballen i angrep i ekstraomgangen. 

 • Hvis spiller/trener/lag blir bestraffet med rødt kort gjelder dette kun for den aktuelle kampen.

 • Turneringen avvikles etter NHF’s regler – men det er ikke anledning til time-out under kampene - bortsett i fra finalene.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelsen følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sør for inneværende sesong.

Klister er ikke tillatt i klassene J7/G7 – J14/G14 med henvisning til NFFs regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser. I klassene J/G15 og J/G16 tillates bruk av vannbasert klister. Overtredelse av klisterreglene vil medføre et gebyr på kr. 2 000,-. Kun vannbasert klister er tillatt. 

§ 7. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 8. Dommere

Det tas ikke hensyn til dommers klubbtilhørighet ved kampoppsettet, og alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 9. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 10. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestgebyret refunderes om protesten tas til følge.

§ 11. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 12. Ordensregler

Generelt: De på lagoppstillingen oppsatte ledere er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 13. Forsikringer og ansvar

Runar Sparebanken Sør Cup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Runar Cup v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser. Runar Sparebanken Sør Cup er ikke ansvarlig for deltakernes verdisaker.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bager.

§ 14. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 1. august får ikke refundert deltakeravgiften.

bottom of page